Nummer / Issue 1 ( 1 )

Inhoudsopgave

Ten geleide - Een nieuw forum voor medische antropologie
volledig artikel

Artikelen

L. COCKX
Van placenta tot placebo - Een medisch-antropologische verkenning

[placenta, placebo, medische antropologie, scheiding, liminaliteit]

[Placenta, placebo, medical anthropology, separation, liminality]

volledig artikel

R. POOL
Gesprekken over ziekte in een Kameroenees dorp - een kritische reflectie op medisch-antropologisch onderzoek

[ziekte, ondervoeding, medische antropologie, performatieve etnografie, Kameroen]

[illness, Kwashiorkor, medical anthropology, performative ethnography, Cameroon]

volledig artikel

REN… DEVISCH & FILIP DE BOECK
ARts en patiŽnt: naar een holografische relatie

[arts, patiŽnt, medische blik, holografische relatie, liminaliteit]

[Physician, patient, medical gaze, holgraphic relation, liminality]

volledig artikel

P. DEVLIEGER
De sociaal-culturele betekenis van fysieke afwijking in oost-Kasai (ZAŌRE)

[fysieke handicap, normaliteit, ZaÔre, Congo]

[Physical handicap, normality, Zaire, Congo]

volledig artikel

MARIA DE BRUYN
Drempels weg? - Hulpverlening en lichamelijk gehandicapten uit de culturele minderheden

[handicap, culturele minderheid, hulpverlening]

[Handicap, cultural minority, care]

volledig artikel

SJAAK VAN DER GEEST
Dorpsgezondheidswerkers als medicijnverkopers

[dorpsgezondheidswerker, medicijnverkoper, Primary Health Care, Kameroen]

[Village health worker, drugs seller, Primary Health Care, Cameroon]

volledig artikel

RI DE RIDDER
Vlaamse arts en turkse patiŽnten

[Vlaamse arts, Turkse patiŽnt, reflectie]

[Flemish physician, Turkish patient, reflection]

volledig artikel

BOEKBESPREKINGEN
tekst van de besprekingen

CRAIG R. JONES ET AL. (EDS), Anthropology and epidemiology: An interdisciplinary approach to the study of health and disease (Annemiek Richters)

CAROL LADERMAN, Wives and midwives: Childbirth and nutrition in rural Malaysia (Karin Fijn van Draat)

IVAN WOLFFERS, Changing traditions in health care, Sri Lanka (Anke van der Kwaak)

JOHN G. KENNEDY, The flower of paradise (Frank Gemert)

TULLIO MARANH¬O, Therapeutic discourse and Socratic dialogue (Gerhard Nijhof)

BERARD HOURS, L'…tat sorcier. Santť publique et sociťtť au Cameroun (Karin de Graaf)

LISBETH SACHS, Evil eye or bacteria? Turkish migrant women and Swedish health care (Frances Weijn)

JON P. KIRBY, God, shrines and problem-solving among the Anufo of Northern Ghana (Sjaak van der Geest)

MICHAEL TAUSSIG, Shamanism, colonialism and the wild man. A study in terror and healing (Filip De Boeck)

UNA MACLEAN & CHRISTOPHER FYFE (EDS), African medicine in the modern world (Sjaak van der Geest)

WIM HOOGBERGEN & MARJO DE THEIJE (RED), Vruchtbaar onderzoek. Essays ter ere van Douwe Jongmans (Chris de Beet)

KAJA FINKLER, Spiritualist healers in Mexico: Successes and failures of alternative therapeutics (Marijke Stegeman)

MARIO BRAAKMAN (RED), Gezondheidszorg en kultuur kritisch bekeken (Anja Krumeich)

VINCENT VAN AMELSVOORT & FRITS MULLER, Snijvlak: Gezondheidszorg tussen twee werelden (Sjaak van der Geest)