Nummer / Issue 8 ( 2 )

Inhoudsopgave

SJAAK VAN DER GEEST
Ten geleide: Laatste Zorg
volledig artikel

ANTON BLOK
Terug naar de ars moriendi
samenvatting - abstract - volledig artikel

STEFAN BEKAERT
Olifant-transformatie in Za´re. Een Sakata genezingsritueel etnomethodologisch bekeken
samenvatting - abstract - volledig artikel

PAULINE TICHELMAN
"God has an answer to all your problems." Genezingssessies binnen een Ghanese pinkstergemeente in Amsterdam-Zuidoost
samenvatting - abstract - volledig artikel

SJAAK VAN DER GEEST
Het 'vreemde' begin van de medische antropologie in Nederland
samenvatting - abstract - volledig artikel

ELS VAN DONGEN
De 'native' als vreemdeling. Medisch-antropologisch onderzoek in Nederland
samenvatting - abstract - volledig artikel

BOEKBESPREKINGEN
tekst van de volgende besprekingen

EVA ABRAHAM, Oudere mensen zijn als bomen die schaduw geven. Oudere Marokkaanse vrouwen en mannen in de Nederlandse verzorgingsstaat (Patrick Meurs)

JAN VAN ALPHEN & ANTHONY ARIS (red.), Oosterse Geneeskunde: een ge´llustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen (Maarten Bode)

GERDA ASSEN, Lilalu, psychose in Kenya. De bijdrage van de traditionele en gebedsgenezers en de westerse psychiatrie aan de sociale re´ntegratie van psychotische patiŰnten (Carla Risseeuw)

JAN BAARS & DOORTJE KAL (red.), Het uitzicht van Sisyphus. Maatschappelijke contexten van geestelijke (on)gezondheid (Els van Dongen)

KOOS BARTELS & INEKE HAAIJER, Vrouwenbesnijdenis en Somalische vrouwen in Nederland (Anke van der Kwaak)

KARIN BIJSTERVELD, Geen kwestie van leeftijd. Verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in Nederland, 1945-1982 (Sjaak van der Geest)

J.M.D. BOOT & J.J. KLINKERT, Inleiding in de medische sociologie (J.B. Jaspers)

REN╔ DEVISCH, FILIP DE BOECK & DANIELLE JONKERS (dir.), Alimentations, traditions et developpements en Afrique intertropicale (Antoon Hoogveld)

ANNETTE DREWS, Words and silence. Communication about pregnancy and birth among the Kunda of Zambia (Mariette Wiebenga)

CHRISTINE E. GOTTSCHALK-BATSCHKUS & JUDITH SCHULER (Hrsg.), Ethnomedizinische Perspektiven zur frŘhen Kindheit (Marijke Stegeman)

N.B. GOUDSWAARD, Inleiding tot de geschiedenis van de verpleegkunst (Irene Tiems)

E.T.P. VAN DEN HEUVEL & B. MEYBOOM-DE JONG, Wat is gepubliceerd over chronische ziek(t)en in de huisartspartijk?; I.M. HOFMAN-OKKES et al., Chronisch zieken met zeldzame ziekten in de huisartspraktijk (Ri de Ridder)

ANKE VAN DER KWAAK & IVAN WOLFFERS (eds.), Primary health care and refugees (Rob van Dijk)

CHARLES F. LONGINO JR. & JOHN W. MURPHY, The old age challenge to the biomedical model. Paradigm strain and health policy (Jan Baars)

VANESSA MAHER (ed.), The anthropology of breast-feeding. Natural law or social construct (Marijke Stegeman)

ANTHONY J. MARSELLA, MATTHEW J. FRIEDMAN, ELLEN T. GERRITY & RAYMOND M. SCURFIELD (eds.), Ethnocultural aspects of Posttraumatic Stress Disorder. Issues, research, and clinical applications (Rob van Dijk)

GEERT MOMMERSTEEG, Het domein van de marabout. Koranleraren en magisch-religieuze specialisten in DjennÚ, Mali (Gerda Sengers)

E.C. MUDDE, Ziek in de zin der wet (De interpretatie van ziekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs) (Joop Jaspers)

ROBERT POOL, Vragen om te sterven. Euthanasie in Nederlands ziekenhuis (Eric Vermeulen)

M. SINGER & H. BAER, Critical Medical Anthropology (Els van Dongen)

ROBERT SLATER, The psychology of growing old: Looking forward (Sjaak van der Geest)

H.A.M. SNELDERS, Wetenschap en intu´tie: Het Duitse romantisch-speculatief natuuronderzoek rond 1800 (Sjaak van der Geest)

KATHLEEN THOMAES, Turkse vrouwen aan het woord. Een onderzoek naar ziekteverklaringen en hulpzoekgedrag met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen bij Turkse vrouwen in Maastricht (Fenneke Reysoo)

VIRGINIA VAN DER VLIET, The politics of AIDS (Peter Ventevogel)

GILL WALT, Health policy: An introduction to process and power (Corlien Varkevisser)