Nummer / Issue 12 ( 1 )

THEMANUMMER ‘NAAR EEN MEDISCHE ANTROPOLOGIE VAN KINDEREN’

Inhoudsopgave

PATRICK MEURS & STEVEN VAN WOLPUTTE
Ten geleide: Naar een medische antropologie van kinderen!
samenvatting - volledig artikel

FILIP DE BOECK
‘De pandemonium wereld.’ Kinderen en hekserij in R.D. Congo
samenvatting - abstract - volledig artikel

ANN CASSIMAN
When the child wants a name. The primary emergence of belonging among the Kasena: An anthropological analysis
abstract - full text

MARIJKE STEGEMAN
Alledaagse gezondheidsproblemen bij zeer jonge kinderen in Noordoost Brazilië.
Interviews met moeders over gezondheid, ziekte en genezing
samenvatting - abstract - volledig artikel

RIA REIS
Kinderen en conversieverschijnselen. Over de gevolgen van de stress hypothese
samenvatting - abstract - volledig artikel

ROY GIGENGACK
Populacho and Callejeros. Stories about street children and other urban poor in Mexico City
abstract - samenvatting - full text

SJAAK VAN DER GEEST & ARKO ODERWALD
Weg van de gehuurde zinnen, dichter bij ziekte. Medische antropologie en literaire verbeelding
samenvatting - abstract - volledig artikel

JOOP DE JONG & PETER VENTEVOGEL
De culturele kant van de psychiatrie? Verslag van de 153e Annual Meeting van de American Psychiatric Association
samenvatting - volledig artikel

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

ALASTAIR AGER (ed.), Refugees. Perspectives on the experience of forced migration (Marian Tankink)

WALTER ANDRITZKY, Traditionelle Psychotherapie und Shamanismus in Peru (Hans Veltmeijer)

GAY BECKER, Disrupted lives. How people create meaning in a chaotic world (Rob van Dijk)

JALIL BENNANI, La psychanalyse au pays des saints. Les débuts de la psychiatrie et de la psychanalyse au Maroc (Rob van Dijk)

English MARC BERG & ANNEMARIE MOL (eds), Differences in medicine: Unravelling practices, techniques, and bodies (Stuart Blume)

A. THOMAS COUSER, Recovering bodies. Illness, disability, and life writing (Els van Dongen)

ROSANNE CECIL (ed.), The anthropology of pregnancy loss. Comparative studies in miscarriage, stillbirth and neonatal death (Trudie Gerrits)

English BART CRIEL, District-based health insurance in Sub-Saharan Africa (Daniel Kojo Arhinful)

COR HOFFER, Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland (Geert Mommersteeg)

SHARON-ANN GOPAUL-McNICOL, A multicultural/multimodal/ multisystems approach to working with culturally different families (Lia van Marrewijk)

BRIGITTE HOLZER, ARTHUR VREEDE & GABRIELE WEIGHT (eds), Disability in different cultures: Reflections on local concepts (Cees Hageraats en Anneriet Meijers)

HANS LAM, Helpen bij sterven. Levensbeëindiging op verzoek in verschillende samenlevingen (Anton Blok)

MONICA McGOLDRICK (ed.), Re-visioning family therapy. Race, culture, and gender in clinical practice (Cor Vreugdenhil)

DAVID B. MORRIS, Illness and culture in the postmodern age (Annemiek Richters)

M. PIJNENBURG & V. KIRKELS, Dementie, schaduw als schrikbeeld.Wijsgerige, ethische en gelovige gezichtspunten (Astrid Vellinga)

English ANNE V. REELER, Money and friendship. Modes of empowerment in Thai health care (Irene Stengs)

A.B. ROBILLARD, Meaning of a disability: The lived experience of paralysis (Paul ten Have)

SUSAN REYNOLDS WHYTE, Questioning misfortune. The pragmatics of uncertainty in eastern Uganda (Marian Tankink)

ILARIO ROSSI, Corps et Chamanisme. Essai sur le pluralisme médical (Fred Gales)

PATRICIA SCHELL & PAULIEN MULLER, Terugkeren, een levenslang dilemma. Methodiek voor psychosociale ondersteuning van vluchtelingen (Rob van Dijk)

W.L.H. SMELT & V.G.H.J. KIRKELS (red.), Grenzen aan het medisch handelen (Arko Oderwald)

B.C.L. TOUWEN & D.P. TOUWEN (red.), Grensgeval. Besluitvorming rond het levensbegin van prematuren (Eric Vermeulen)

NICOLE VLIEGEN & PATRICK MEURS (red.), Het voorjaars ontwaken: De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie (Victor Kouratovsky)

STEVAN M. WEINE, When history is a nightmare. Lives and memories of ethnic cleansing in Bosnia- Herzegovina (Hans Rohlof)

ROY WILLIS, Some spirits heal, others only dance (Ria Reis)

JEAN PIERRE WILS (red.), Pijn en lijden (Arko Oderwald)