Nummer / Issue 17 ( 2 )

Inhoudsopgave

Ten geleide
volledige tekst

WOUTER GOMPERTS
Het psychisch vermogen tot georganiseerd massaal geweld. Een psychoanalytische zienswijze
samenvatting - abstract - volledige tekst

HANS ROHLOF
Commentaar - Geweld in sociaal en historisch perspectief
volledige tekst

MARIANNE VYSMA
Comment – On the contribution of the psychoanalytic perspective to the investigation of collective violence
full text

WOUTER GOMPERTS
Repliek – Compartimentalisering en massaal geweld
volledige tekst

TINEKE A. ABMA
Dwang hoeft niet! Het cliëntenperspectief op dwang en drang in de psychiatrie
samenvatting - abstract - volledige tekst

ANNELIEKE N. DROGENDIJK, PETER G. VAN DER VELDEN, HENNIE R. BOEIJE, BERTHOLD P.R. GERSONS & ROLF J. KLEBER
“De ramp heeft ons leven verwoest”. De psychosociale weerslag van de vuurwerkramp Enschede op Turkse getroffenen
samenvatting - abstract - volledige tekst

SIPCO J. VELLENGA
Van dierlijk magnetisme tot Reiki. Over de groei van paranormale heelwijzen in Nederland
samenvatting - abstract - volledige tekst

PIETER VAN ABSHOVEN
“Ze gaan toch zo dood”: Ouderen in Roemenië
samenvatting - abstract - volledige tekst

BERICHTEN
tekst van de Berichten

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

HANS BAER, MERRILL SINGER & IDA SUSSER, Medical anthropology and the world system. Second edition (Els van Dongen)

DINESH BHUGRA, Culture and self-harm. Attempted suicide in South Asians in London (Ria Borra)

RIA BORRA, Diagnostisch interview Turkse vrouwen. Op weg naar een cultuurgevoeliger diagnostiek (Rob vanDijk)

RANDY P. CONNER with DAVID HATFIELD SPARKS, Queering Creole spiritual traditions. Lesbian, gay, bisexual, and transgender participation in African-inspired traditions in the Americas (Gert Hekma)

DAVID CRAIG, Familiar medicine. Everyday health knowledge and practice in today’s Vietnam (Els van Dongen)

MARIANNE VAN ELTEREN-JANSEN, “Een beetje hangerig …” Alledaags handelen van Nederlandse, Nederlands/Indische en Surinaams Hindoestaanse moeders bij gezondheidsproblemen van hun kinderen (Lia van Marrewijk)

English FRODE F. JACOBSEN, Theories of sickness and misfortune amongst the Hadandowa Beja: Narratives as points of entry into Beja cultural knowledge. (Sjaak van der Geest)

JOOP DE JONG (ed.), Trauma, war, and violence. Public mental health in socio-cultural context (Hans Rohlof)

AMIA LIEBLICH, DAN P. McADAMS & RUTHELLEN JOSSELSON (eds.), Healing plots. The narrative basis of psychotherapy (Ulrike Popp-Baier)

GRIETEKE POOL, FREDERIKE HEUVEL, ADELITA RANCHOR & ROBBERT SANDERMAN (red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen (Maarten de Wit)

ANNE-MEI THE, In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in een verkleurende samenleving (Rob van Dijk)

THEO VAN TILBURG et al. (red), Over de toekomst van de sociale gerontologie. Album amicorum voor Kees Knipscheer (Sjaak van der Geest)

ERIC VLOEBERGHS & EVERT BLOEMEN, Uit lijfsbehoud. Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de GGZ (Rob van Dijk)

English MARC E. VARGO, Scandal: infamous gay controversies of the 20th century (E. Megan Glancy)

SUSAN WHYTE, SJAAK VAN DER GEEST & ANITA HARDON, Social lives of medicines (Eric Vermeulen)

English SHAHADUZ ZAMAN, Broken limbs, broken lives. Ethnography of a hospital ward in Bangladesh (Christine Böhmig-Witte)