Nummer / Issue 22 ( 1 )

SPECIAL ISSUE:

“Care and Health Care”
Theme editors: Anja Hiddinga, Jeannette Pols, Deanna Trakas & Sjaak van der Geest

Preface

Theme articles / Thema-artikelen

SJAAK VAN DER GEEST
Introducing ‘Care and Health Care’
full text

ATHENA MCLEAN & DEANNA J. TRAKAS
Beyond impediments to caring: Toward a morality of late-life care
abstract - full text

MARTINE VERWEY
Proximity and distance in palliative care from the perspective of primary caregiver
abstract - full text

CHRISTINE BÖHMIG
“There is somebody in heaven who takes care of you!”
Nursing care and religiosity on a hospital ward in Ghana
abstract - full text

WINNY KOSTER
Caring for people in their ‘third age’. Normative and actual care arrangements for the elderly in Kalavrita, Greece
abstract - full text

GIORGOS KOSTAKIOTIS
“Why should I eat shit?” Negotiating the ‘dirty work’ of taking care of elders on an Aegean island
abstract - full text

ANNEMIEK RICHTERS, THÉONESTE RUTAYISIRE & CORA DEKKER
Care as a turning point in sociotherapy: Remaking the moral world in post-genocide Rwanda
abstract - full text

HENNY SLEGH
Gender-based violence and women’s search for care in Mozambique
abstract - full text

HANNAH BROWN
“If we sympathise with them, they’ll relax” Fear/respect and medical care in a Kenyan hospital
abstract - full text

JEANNETTE POLS
Caring devices: About warmth, coldness and ‘fit’
abstract - full text

Other articles / Overige artikelen

DICK WILLEMS & JEANNETTE POLS
Goodness! The empirical turn in health care ethics
abstract - full text

NEWS / BERICHTEN
tekst van de Berichten - text of News iems

Short Reviews / Signalementen
tekst van de Signalementen - text of Short Reviews

Recent dissertations on health, culture and society
summaries / samenvatting

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

DIANA VAN BERGEN, Suicidal behavior of young migrant women in the Netherlands. A comparative study of minority and majority women (Irene Burger)

English TONY CROOK, Anthropological knowledge, secrecy and Bolivip, Papua New Guinea: Exchanging skin (Sjaak van der Geest)

English PRANEE LIAMPUTTONG (ed.), Doing cross-cultural research. Ethical and methodological perspectives (Trudy Gerrits)

HELLE MAX MARTIN, Nursing contradictions: Ideals and improvisation in Uganda (Anna Lisa Albers)

PATRICK MEURS & GÜL JULLIAN, De eerste stappen. Een praktische leidraad voor begeleiders van kwetsbare ouders en jonge kinderen op weg naar veerkracht (Victor Kouratovsky)

ARKO ODERWALD, KOOS NEUVEL & WILLEM VAN TILBURG (red.), Opname: ziek tussen vier muren (Gerhard Nijhof)

GERT OLTHUIS & ALIES STRUIJS, Met de camera aan het ziekbed: Morele overwegingen bij gezondheidszorg op televisie (Karen Mogendorff)

FEMI OYEBODE (ed.), Mindreadings: Literature and psychiatry (Ad Kaptein)

MARIAN TANKINK, Over zwijgen gesproken. Een medisch-antropologische studie onder vluchtelingen-vrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld (Loes van Willigen)

ANNE-MEI THE, Verlossers naast God. Dokters en euthanasie in Nederland (Simon Groen)

English ROBERT J. THORNTON, Unimagined community: Sex, networks, and AIDS in Uganda and South Africa (John Kinsman)

PAUL U. UNSCHULD, What is medicine? Western and Eastern approaches to healing (Loes van Willigen)

KAREN WUERTZ & HANS REINDERS, De kunst van het zorgen. Over verbinding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Alice Dallinga)