Nummer / Issue 15 ( 1 )

THEMANUMMER 'KWETSBAARHEID EN LICHAMELIJKHEID'

Inhoudsopgave

Ten geleide
PATRICK MEURS & STEVEN VAN WOLPUTTE
Lichaam, zorg, kwetsuur en verzorging
volledig artikel

Thema-artikelen

KAREN MOGENDORFF
Paradoxen van lichamelijke kwetsbaarheid.
Wanneer 'hebben' 'zijn' wordt: angst, medelijden en 'bewondering' voor mensen met een zichtbare, aangeboren motorische handicap in Nederland
samenvatting - abstract - volledig artikel

ANNA AALTEN
De risico's van het vak.
Gezondheid en beroepscultuur in de Nederlandse balletwereld
samenvatting - abstract - volledig artikel

DIANA GIBSON
Rape, vulnerability and doubt. Issues for healing and care
abstract - full text

SUSAN RIETVELD
Lichamelijkheid en kwetsbaarheid: De onzichtbare ouderdom
samenvatting - abstract - volledig artikel

SOFIE VANDAMME & ARKO ODERWALD
Depressiviteit: een meerduidige corporealiteit
samenvatting - abstract - volledig artikel

DANY HOLPER
Weight loss among Peruvian live-in domestic workers in Chile: Embodying the vulnerable self
abstract - full text

ERIC VERMEULEN
Kiezen ťn delen. Het verkrijgen van ouderlijke toestemming voor wetenschappelijk onderzoek bij kinderen
samenvatting - abstract - volledig artikel

ANNEMIEK BUSKENS
Slachtoffers of bandieten? Kindsoldaten in Noord-Oeganda van kwetsbaar tot kwetsend, een onomkeerbaar proces?
samenvatting - abstract - volledig artikel

PATRICK MEURS & ROBERT EMDE
Cultuur-sensitieve ontwikkelingsbegeleiding.
Preventief werken aan veerkracht in de vroege ouder-kind relatie bij kwetsbare kansarme gezinnen van allochtone afkomst
samenvatting - abstract - volledig artikel

Overige artikelen

STUART BLUME & GEERKE CATSHOEK
De patiŽnt als medeonderzoeker. Van vraaggestuurde zorg naar vraaggestuurd onderzoek
samenvatting - abstract - volledig artikel

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

INGRID BAART, Ziekte en zingeving: Een onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit (Annemiek Richters)

ALPHONSE DAUDET, In the land of pain (Eva Abraham)

ELS VAN DONGEN, Walking stories. An oddnography of mad people's work with culture (Rob van Dijk)

English DAGMAR EIGNER, Ritual, Drama, Imagination. Schamanische Therapie in Zentralnepal (Els van Dongen)

MICHAEL HARDY, The social context of health (Rineke van Daalen)

JUDITH HASSOUN, Femmes d. Abidjan face au sida (Maud Radstake)

LINDA F. HOGLE, Recovering the nation.s body. Cultural memory, medicine, and the politics of redemption (Ria Reis)

RALPH GRILLO & JEFF PRATT (eds), The politics of recognizing difference: Multiculturalism Italian-style (Annemiek Richters)

VICTOR KOURATOVSKY, Wat is er aan de hand met Jamila? Transculturele diagnostiek in de jeugdzorg (Rob van Dijk)

INGA-BRITT KRAUSE, Culture and system in family therapy (Cor Vreugdenhil)

GERHARD NIJHOF, Levensverhalen. Over de methoden van autobiografisch onderzoek in de sociologie (Trudy Gerrits)

YVONNE QUISPEL & LAURA CHRIST (red.), Ouder worden: Een kwestie van leeftijd? TheorieŽn over leeftijd in relatie tot veroudering, levensfasen en levensloop (Sjaak van der Geest)

KASTURI SEN (ed.), Restructuring health services. Changing contexts and comparative perspectives (Rineke van Daalen)

ERIK SNEL, De vermeende kloof tussen culturen (Rob van Dijk)

MARTINE VERWEY (Hrsg./ed.), Trauma und Ressourcen/Trauma and Empowerment (Erick Vloeberghs)

JAN VORSTENBOSCH, Zorg voor kleur. Over ethiek, multiculturaliteit en zorg (Rob van Dijk)