Nummer / Issue 20 ( 2 )

Special issue: 'Resilience and health-related adversity'
Theme editors: Anke Niehof & Sjaak van der Geest

Preface - Ten geleide

Thema-artikelen / Theme articles

ANKE NIEHOF
Introduction: Dimensions of resilience in a context of health-related adversity
abstract - samenvatting - full text

FLORA KESSY & BRIGIT OBRIST
Identifying resilience pathways to sanitary health problems in an unplanned ward of Dodoma, Tanzania
abstract - samenvatting - full text

CAROLYNE NOMBO & ANKE NIEHOF
Resilience of HIV/AIDS-affected households in a village in Tanzania: Does social capital help?
abstract - samenvatting - full text

ESTHER S. WIEGERS
Resilience and AIDS. Exploring resilience in the case of AIDS among female-headed households in Northern Zambia
abstract - samenvatting - full text

MAGI NJIRAMBO MATINGA
The making of hardiness in women’s experience of health impacts of wood collection and use in Cuntwini, rural South Africa
abstract - samenvatting - full text

SJAAK VAN DER GEEST
Resilience and the whims of reciprocity in old age: An example from Ghana
abstract - samenvatting - full text

Overige artikelen / Other articles

KAREN MOGENDORFF
Liefde in tijden van kanker. Over vervreemding, hartstocht, echtvriendschap en onzelfzuchtige liefde aan de hand van de roman Komt een vrouw bij de dokter
abstract - samenvatting - full text

ROB VAN DIJK
Ontmythologisering van de interculturalisatie: Naar een herijking van het beleid
abstract - samenvatting - full text

NEWS / BERICHTEN
tekst van de Berichten - full text of News

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

ERDMUTE ALBER, SJAAK VAN DER GEEST & SUSAN REYNOLDS WHYTE (eds.), Generations in Africa. Connections and conflicts (Margaret von Faber)

English RUTH BARCAN, Nudity: a cultural anatomy (Kristen C. Blinne)

English RON BARRETT, Aghor medicine: Pollution, death, and healing in Northern India (Maarten Bode)

English FRANCINE VAN DEN BORNE, Trying to survive in times of poverty and AIDS: Women and multiple partner sex in Malawi (Alister C. Munthali)

SYBILLA CLAUS & PETRA JORISSEN, Helden op stokken – Gehandicapt in Afrika (Karen Mogendorff)

TRUDY DEHUE, De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen (Rob van Dijk)

WIM DEKKERS, COR HOFFER EN JEAN-PIERRE WILS, Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Een empirische en normatief-ethische studie (Lia van Marrewijk)

YLVA HERNLUND & BETTINA SHELL-DUNCAN (eds.), Transcultural bodies. Female genital cutting in global context (Loes H.M. van Willigen)

English KWASI KONADU, Indigenous medicine and knowledge in African society (Sjaak van der Geest)

ARNOLD LEUFTINK, Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw (Herman Ketting)

RITA SCHÄFER, Frauen und Kriege in Afrika: Ein Beitrag zur Gender-Forschung (Annemiek Richters)

DOROTHEA TOUWEN, Voor een ander. Beslissingsverantwoordelijkheden om de verpleeghuiskunde (Ron L.P. Berghmans)

MARGO TRAPPENBURG, Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie (Kor Grit)