Nummer / Issue 3 ( 1 )

Inhoudsopgave

Ten geleide
volledig artikel

Artikelen

PAUL VAN GELDER & INEKE VAN WETERING
Zielskracht, wraakgeesten en zombies. Vertogen rond drugverslaving bij Creools-Surinaamse migranten in Amsterdam
samenvatting - abstract - volledig artikel

RIA REIS
Over epilepsie en samenwerking met traditionele genezers en profeten in Swaziland - hoe geïnspireerde genezing het onderspit delft
samenvatting - abstract - volledig artikel

AMANDA LE GRAND
Kruiden in de reguliere gezondheidszorg? Een experiment in Thailand
samenvatting - abstract - volledig artikel

ELS VAN DONGEN
Werkelijkheid in waanzin: sociale aspecten in het spreken van psychotische patiënten
samenvatting - abstract - volledig artikel

ANETTE DREWS
'In de borst gesneden': een taalpragmatische benadering van ziekteverklaringen bij de Kunda in Oost-Zambia
samenvatting - abstract - volledig artikel

PIETER STREEFLAND
Antropologen op betwist terrein: volksgezondheid en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
samenvatting - abstract - volledig artikel

WILLEM DE BLÉCOURT
De mythe van de genezeres
samenvatting - abstract - volledig artikel

JOOP T.V.M. DE JONG
De 'folie à deux' tussen antropologen en psychiaters: enkele punten van overeenkomst in het zieleleven van psychiaters en antropologen
samenvatting - abstract - volledig artikel

Discussie en commentaar

ELLY ENGELKES
De verwondering van een medicus over de medische antropologie
samenvatting - abstract - volledig artikel

SJAAK VAN DER GEEST
Repliek
volledig artikel

ANNEMIEK RICHTERS
De ontwikkeling van 'Ontwikkelingsgeneeskunde': medisch-antropologische kanttekeningen
volledig artikel

BOEKBESPREKINGEN
tekst van de volgende besprekingen

WILLEM F.L. BUSCHKENS, Community health in the developing world. The case of Somalia (SamAnnys)

A. EPPINK, Het masker van de pijn. Psychosomatische klachten bij allochtonen (Rob van Dijk)

HELGA E. FINK, Religion, disease and healing in Ghana A case study of traditional Dormaa medicine (Peter Ventevogel)

VERONIQUE HUIJBREGTS, Hulpverlening aan allochtone vrouwen (Rob van Dijk)

TOBIE NATHAN, Le sperme du diable. Elements d'ethnopsychothérapie (Django M. Sterman)

LYNN PAYER, Medicine and culture. Notions of health and sickness in Britain, the U.S., France and West Germany (Michael Scavenius)

DAVID R. PHILLIPS, Health and health care in the Third World (Rosalia Sciortino)

MEREDITH TURSHEN, The politics of public health (Anke van der Kwaak)