Nummer / Issue 22 ( 2 )

SPECIAL ISSUE:

“The body in disability studies”
Theme editors: Jeannette Pols & Amade M’charek

Theme articles / Thema-artikelen

JEANNETTE POLS & AMADE M'CHAREK
Introduction: Where are the missing bodies?
Disability Studies in the Netherlands
abstract - full text

STUART BLUME & ANJA HIDDINGA
Disability Studies as an academic field: Reflections on its development
abstract - full text

SUE THOMPSON, TOM SHAKESPEARE & MICHAEL WRIGHT
Disability and identity across the life course: The restricted growth experience
abstract - full text

JACQUELINE KOOL
Ach arm, genegeerd lichaam…
abstract - full text

AMADE M'CHAREK
When whiteness becomes a problem: (Un)doing differences in the case of Down’s Syndrome
abstract - full text

ALICE SCHIPPERS
Quality of life in Disability Studies
abstract - full text

DICK WILLEMS
Quality of Life: Measure or listen. A reflection for disability studies
abstract - full text

RUUD HENDRIKS
Clownerie, dementie en de articulatie van een gevoelig lichaam
abstract - volledig artikel

KAREN MOGENDORFF
Doing frogs and elephants. Or how atypical moving bodies affect and are affected by predominantly able-bodies
abstract - full text

ANNETTE HENDRIKX, KAREN SCHIPPER, LINDA DAUWERSE, VERONIQUE WILLEMS , HENRIËTTE HINDRIKS, ESTHER HOSLI & TINEKE ABMA
Participeren met hersenletsel in de maatschappij anno 2010: Een samenspel van krachten
abstract - full text

SILKE HOPPE
Visibility and invisibility in chronic illness
abstract - full text

SABINE OOTES, JEANNETTE POLS, EVELIEN TONKENS & DICK WILLEMS
Bridging boundaries.
The concept of ‘citizenship’ as a boundary object in mental healthcare
abstract - full text

PETRA JORISSEN
BH en panty als springplank richting grote boze buitenwereld
abstract - volledig artikel

MARIËT L. VEEN, SIERDJAN KOSTER & PETER D. GROOTE
Zelfstandig ondernemerschap door mensen met een lichamelijke beperking
abstract - volledig artikel

JEANNETTE POLS
Bringing bodies – and health care – back in. Exploring practical knowledge for living with chronic disease
abstract - full text

NEWS / BERICHTEN
tekst van de Berichten - text of News items

Short Reviews / Signalementen
tekst van de Signalementen - text of Short Reviews

Recent dissertations on health, culture and society
summaries / samenvatting

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

English NEGAR AKHAVI (ed.), AIDS sutra: Untold stories from India (Priya Satalkar)

English BOUDEWIJN CHABOT, Auto-euthanasie: Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten (Frances Norwood)

CHRISTINE DEDDING, Delen in macht en onmacht. Kindparticipatie in de (alledaagse) diabeteszorg (Edien Bartels)

PETER A.G.M. DE SMET, Different truths: Ethnomedicine in early postcards (Ad Kaptein)

PETRA DIMLER-WITTLEDER, Trauern in Gemeinschaft. Eine Ethnographie des Trauerns (Reinhilde Sotiria Konig)

GONNY TEN HAAFT, Dokter is ziek. Als patiënt zie je hoe de zorg beter kan (Karen Mogendorff)

English TRUDY HARPHAM, Urban health in Africa: What do we know and where do we go? (Anke van der Kwaak)

COR HOFFER, Psychische ziekten en problemen onder allochtone Nederlanders. Beleving en hulpzoekgedrag (Marina Jonkers)

MELISSA IMANSOERADI & MARC VAN DER MEER, Een tipje van de sluier: Een studie naar de participatie van vrouwen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond in de Amsterdamse gezondheidszorg (Fuusje de Graaff)

THIERRY JANSSEN, Het innerlijk medicijn, de weg naar een nieuwe geneeskunde voor lichaam en geest (Lia van Marrewijk)

MARK LEACH & JAMIE ATEN (eds), Culture and the therapeutic process. A guide for mental health professionals (Rob van Dijk)

BRIAN W. MCNEILL & JOSEPH M. CERVANTES (eds), Latina/o healing practices. Mestizo and indigenous perspectives (Huub Beijers)

English MARK NICHTER, Global Health. Why cultural perceptions, social representations and biopolitics matter (Winny Koster)

English REBEKAH PARK & SJAAK VAN DER GEEST (eds), Doing and living medical anthropology. Personal reflections (Huub Beijers)

English CONSTANZE WEIGL, Reproductive health behavior and decision-making of Muslim women. An ethnographic study in a low-income community in urban North India (Papreen Nahar).