Nummer / Issue 13 ( 2 )

Inhoudsopgave

Ten geleide
volledig artikel

Discussie

KOEN STROEKEN
Hete Geboorten: Onheilsverklaring en synchronie bij de Sukuma van Noord Tanzania
samenvatting - abstract - volledig artikel

CORLIEN M. VARKEVISSER
Commentaar: Over tweelingen en chiefs in Sukumaland
volledig artikel

JOHANNES FABIAN
Coeval ethnographic research and allochronic discourse: Comment
full text

STEVEN VAN WOLPUTTE
Commentaar: Metaforen begrijpen niet
volledig artikel

KOEN STROEKEN
Repliek: Ritueel, metafoor en synchronie
volledig artikel

Overige artikelen

ROB VAN DIJK, JULIA BALA, FERKO ÖRY & SANDER KRAMER
“Now we have lost everything”
Asylum seekers in the Netherlands and their experiences with health care
abstract - samenvatting - full text

ELISABETTA EL-KARIMY, MITZI GRAS, CORLIEN VARKEVISSER & ANNEKE VAN DEN HOEK
Risk perception and sexual relations among African migrants in Amsterdam
abstract - samenvatting - full text

INE GREMMEN
Interpretatief zorgethisch onderzoek in de praktijk
samenvatting - abstract - volledig artikel

ELINE KIEFT
“Ik voel me gewoon gewóón!”
Zelfbeeld en identiteit van mensen met een verstandelijke handicap
samenvatting - abstract - volledig artikel

ANNEKE DONKER
Schoonmoeders en schoondochters
Genderdiscriminatie en reproductieve gezondheid in Nepal
samenvatting - abstract - volledig artikel

CARLA RISSEEUW
“She’s keeping her sadness like porridge in the mouth”
Some notes on the film ‘Old Spirits, New Persons. Rose – healer and diviner in Western Kenya’
abstract - samenvatting - full text

BOEKBESPREKINGEN - BOOK REVIEWS
tekst van de volgende besprekingen - full text of reviews

YORAM BILU, Without bounds. The life and death of Rabbi Ya’aqov Wazana (Rob van Dijk)

J. BORKAN, S. REIS, D. STEINMETZ & J. MEDALIE (eds), Patient and doctors. Life-changing stories from primary care (Els van Dongen)

PATRICK J. BRACKEN & CELIA PETTY (eds), Rethinking the trauma of war (Anke van der Kwaak)

LOTTY ELDERING, PETER ADRIANI, MARIJKE HAMEL & PAUL VEDDER, Verstandelijk gehandicapte kinderen in Marokkaanse en Turkse gezinnen (Patrick J. Devlieger)

MAARTJE GOUDRIAAN, Met de dood in het hart. Rouw bij migranten- en vluchtelingenjongeren (Rob van Dijk)

ALEXANDER LABAN HINTON (ed.), Biocultural approaches to the emotions (Hans Rohlof)

BETTINA JACOBSEN, De vreemdeling. Onderzoek naar ideeën en associaties met betrekking tot allochtonen (Rob van Dijk)

STANLEY JACKSON, Care of the psyche. A history of psychological healing (Els van Dongen)

English AXEL I. MUNDIGO & CYNTHIA IDRISO (eds), Abortion in the developing world (Winny Koster)

PAUL B. PEDERSEN, Hidden messages in culture-centred counseling. A triad training model (Lia van Marrewijk)

NANCY SCHEPER-HUGHES & CAROLYN SARGENT (eds), Small wars. The cultural politics of childhood (Patrick Meurs)

M. SCHERMER, The different faces of autonomy. A study on patient autonomy in ethical theory and hospital practice (Eric Vermeulen)

WENSHING TSENG, Handbook of cultural psychiatry (Hans Rohlof)